Nyheder


Årets Stævne 2024


Årets mester er Hans-Henrik Hjorth Larsen
Nytårshilsen fra Formanden 2023/2024

Kære Old Boys medlemmer.


Sidste års vinter var mørk og våd; nu er den også koldere, og mere våd end jeg kan mindes. Vi har haft stormflod og mere vand end i mange år. Banerne i store dele af landet er lukket, da de ikke er spilbare. Det er vilkårene her i landet. Vi kender det, og der jo også noget charmerende ved de skiftende forhold. Det er nu vi skal mindes de gode tider, oplevelser og samvær og glæde os til næste års stævne, samvær og udfordringer.

 

Næste års stævne er 11.12 og 13 juni i Nyborg som vanligt. Generalforsamlingen onsdag d. 12.6. på Hesselet med efterfølgende festmiddag. Sct. Knuds bane var sidste år i en fantastisk stand den voldsomme tørkeperiode taget i betragtning. De har lovet, de også holder den standard i 2024, så der bliver noget at glæde sig til. Festmiddagen var god; der skal være nogle få ændringer næste år, men det skal nok komme på plads.

 

Tilmeldings-proceduren gik sidste år rigtig godt. Alle skal have tak for den positive modtagelse af denne. Der vil komme nogle mindre rettelser. I vil høre nærmere.

 

Og så den sædvanlige sang: nye medlemmer, ikke for enhver pris. De skal falde ind i klubbens stil og passe ind i samværet og glæden ved dette. I kender kravene: min. 60, år og max. 25 i hcp. Og anbefaling af 2 medlemmer. Det er vigtigt, de falder ind i kredsen. Vi er en gammel klub, fra 1940. Det er alles forpligtelse at drage omsorg for, at traditioner og stil videreføres. Der er flere store klubber, som vi ikke har nogle medlemmer fra. Kig Jer omkring i vennekredsen.

 

Vores kontingent er 600. kr

Konto 1551-6719295 inden 28.2.2024

 

Alle ønskes et godt nytår, godt helbred, måske lange, men gerne lige drives.

Hils Jeres familier.

 

Vi glæder og til gensynet i juni; forhåbentlig ingen epidemier. Godt vejr, det fortjener vi.

 

På bestyrelsens vegne

Jesper Dam


 

 


Årets Mester 2022

Så er årets mester kåret og det blev Hans Henrik Hjort Larsen, Rungsted med  hcp 5,9 og 164 slag. Runner up blev Hans Poul Petersen, Stensballegaard med hcp 13,5 og 167 slag.

Stort tillykke til vinderne.Nytårshilsen fra Formanden 2022/2023

 

Kære Old Boys medlemmer. 

 

I denne kolde, mørke og fugtige tid kan man med glæde se tilbage på sommeren og vores samvær ved stævnet. Det er bestyrelsens opfattelse, at alle var tilfredse med afviklingen i Nyborg. Jeg erindrer ikke, at banen nogensinde har stået flottere og mere velpasset. Festmiddagen på Hesselet var som forventet og forløb på tilfredsstillende niveau. Stemningen i vores samvær på banen og i det festlige lag var fantastisk; alle hyggede sig og drillede hinanden i al godmodighed. Det var nogle gode dage, som man kan erindre med glæde

 

Tilmeldingsproceduren var ny; der var nogen tilpasningsvanskeligheder som blev overvundet ved hjælp af flere bestyrelsesmedlemmerne. Der vil blive nogen nødvendige tilpasninger inden næste stævne. I vil høre nærmere om dette i foråret. 

 

Næste års stævne er 13.14. og 15 juni i Nyborg som vanligt. Generalforsamlingen d. 14. på Hesselet med efterfølgende festmiddag. 

 

Kære venner; vores venteliste er meget lille. Vi vil gerne have nye medlemmer. Vores gennemsnitsalder er 73, så nye, gerne yngre en meget velkomne. Men vi har selvfølgelig ikke aldersdiskrimination. Det er vigtigt, at det er nogen, der vil passe ind i samværet og dynamikken i klubben. Så kig Jer om i Jeres omgangskreds om der er nogen potentielle kandidater.

 

Vores kontingent er uændret 500 kr.

Bedes indbetalt til konto. 1551-6719295 inden 28.2.23

 

I ønskes alle et godt og lykkebringende nytår, godt helbred og stabilt spil.

 

Hils endelig Jeres familier

 

Vi glæder os til gensynet i juni. Smitsomme sygdomme er vi forhåbentlig forskånet for. Godt vejr vil være dejligt, men det er selv bestyrelsen ikke herre over.

 

På bestyrelsens vegne

 

Jesper Dam

Årets Mester 2022

Årets stævne er vel overstået og årets mester er:

Hans-Henrik Hjorth Larsen, Rungsted, Hcp 6,9. med 164 slag

Runner-up Jørn Hougaard, Aalborg, hcp 10,2 med 168 slag

Vi mødes igen på Sct. Knuds 13-15. juni 2023 

Formandens Nytårshilsen 2021/2022

Kære Old Boys medlemmer.

Det var en stor glæde for os alle, at det var muligt at afvikle vores stævne som planlagt i 2021. Vi havde jo desværre et år tidligere en ufrivillig pause.

Alle i bestyrelsen så frem til afvikling af stævnet på den nye måde. Det er vores absolutte indtryk, at alle synes, det var en klar forbedring. Stemningen ved samværet var særdeles god. Alle kunne lide at være med og hyggede sig med hinanden og glædede sig over at spille på en dejlig velpasset bane. Vi spiller jo alle efter evne, men vi er jo alle drenge i hjertet. Det vigtigste er glæden ved samværet, og det tror vi, alle nød.

Stævnet i år er 14. 15. og 16. juni i Nyborg med afvikling som sidste år. Generalforsamling er d. 15 med efterfølgende festmiddag. Samme aften kåring af vores mester, ligesom sidst.  Det er besluttet, at vi vender tilbage til Hesselet, som vi har gjort tidligere. Vi er en stor tak skyldig til Hotel Nyborg Strand, der gjorde det muligt at afholde mødet med de dengang pålagte restriktioner. Endvidere arbejder nogle fra bestyrelsen på at forenkle tilmeldingsproceduren, så det bliver via golfbox, som I alle kender fra andre stævner.

Vi håber alle, at en aflysning som i 2020 bliver en parentes i vores historie og en gentagelse ikke bliver nødvendig.

Aflysningen i 2020 bevirker jo desværre, at vi mangler en ”generation”. Et år uden medlemmer; den anden ende holder jo ikke pause. Så der er plads til nye medlemmer.

Kig i Jeres omgangskreds, at der er nogle som har samme indstilling til golfspillet og ikke mindst samværet. Så både de og klubben kan få glæde af hinanden.

Vores kontingent er 500 kr. som bedes indbetalt til:

reg.nr. 1551 konto nr. 6719295 inden 28.2.2022.

I ønskes alle et godt og lykkebringende nytår, godt helbred og lange drives. 

En stor hilsen til Jeres familier

Vi glæder os til gensynet i juni; fri for smittebærende sygdomme og godt vejr.

På bestyrelsens vegne

         Jesper Dam

Årets Mester 2021

Årets mester er fundet. Det blev Niels Hermansen med Per Molin som runner up.

Tillykke fra os alle.

Stævne 2021

Så nærmer tiden sig endelig for vores årlige stævne på Sct. Knuds dejlige bane i dagen 15., 16. og 17 juni. Det er derfor nu blevet tid for tilmelding.

Årets program kan ses på denne hjemmeside under stævner 2021.

Alle på stævnetidspunktet gældende corona regler og restriktioner vil selvfølgelig blive overholdt.

Sidste frist er 9. juni kl.22:00, men gør det meget gerne meget tidligere.

Bemærk at afviklingen af Stævnet vil følge det nye skema, som blev vedtaget på Generalforsamlingen i 2019. Programmet kan ses på under Stævne 2012 her på hjemmesiden.

Indkaldelse til årets generalforsamling følger lidt senere, men vil blive på Hotel Nyborg Strand onsdag d.16. Juni.

Og skal vi så ikke også i år alle sammen krydse tommelfingre og gøre alt for at vejret bliver strålende. Vi fortjener det.

Jule- og Nytårshilsen

Kære Old Boys golfere

Det gamle år har med nedlukninger og restriktioner som følge af covid 19 været udfordrende både for erhvervsliv, kulturliv og det sociale  liv. Alle ser vi frem til, at vi forhåbentlig engang i det nye år kan vende tilbage til mere normale tilstande – også for golfsporten. 

Desværre medførte covid 19, at vi var nødt til at aflyse stævnet i 2020. Vi havde glædet os til at hædre vores mangeårige formand og bestyrelsesmedlem Kjeld Ranum med et æresmedlemskab i klubben og tildeling af guldnålen. Det blev så i stedet til en lille sammenkomst i Kjelds sommerhus på Mols, hvor han fik overrakt diplom og guldnål.

Vi håber alle, at der vil være mulighed for at gennemføre vores stævne på Sct. Knuds i dagene 15. – 17. juni 2021. Men vi kan ikke være sikre. Bestyrelsen har nøje overvejet situationen og for at være bedst muligt forberedt, har vi besluttet at flytte generalforsamlingen og festmiddagen fra Hotel Hesselet til Hotel Nyborg Strand. Det vil på Hotel Nyborg Strand være muligt at overholde kravene til afstand, hvis disse stadig skulle være gældende på dette tidspunkt.  

Hotel Hesselet har oplyst, at de medlemmer, som allerede har booket værelse på hotellet, ikke skal foretage yderligere, med mindre bookingen ønskes annulleret.

 

Bestyrelsen håber meget, at vi kan undgå en ny aflysning, og vi ser frem til at afvikle stævnet efter den nye struktur, som blev besluttet efter generalforsamlingen i 2019. Det betyder, at mesterskabsturneringen afvikles som et 36 hullers slagspil over 2 dage, hvor de 8 spillere med laveste bruttoscore på 1. dagen dyster om mesterskabet på 2. dagen, således at scorer på de 2 dage akkumuleres.

Den nye struktur betyder også, at generalforsamlingen, præmieuddelingen og festmiddagen holdes om onsdagen (16. juni), så aftenen, hvor I selv skal sørge for spisning, er om tirsdagen (15. juni).  

Vi har mulighed for at optage nogle nye medlemmer, så tænk over, om I kender nogle golfkammerater med den rigtige indstilling både til golfspillet og det sociale samvær, og som kunne tænke sig at være en del af fællesskabet i vores klub. Giv gerne besked herom til vores sekretær.

Som tidligere meddelt har bestyrelsen besluttet, at de medlemmer, der har betalt kontingent i 2020, alene skal betale et administrationsgebyr på 100 kr. i 2021, hvis medlemskabet ønskes fortsat. I kan lette arbejdet for vores kasserer og sekretær ved at indbetale administrationsgebyret inden den 1. marts 2021 på konto med Danske Bank 1551 6719295. Nye medlemmer vil som sædvanligt blive opkrævet kontingent og indskud.

Til slut ønsker vi jer og jeres familier en glædelig jul og et rigtig godt nytår.

På bestyrelsens vegne

Otto Bisgaard

Nyt Æresmedlem

Kjeld Ranum er her i sommer blevet udnævnt til Æresmedlem i vores ærværdige klub efter en lang og meget succesfuld periode som kasserer og formand for vores klub.
Tillykke - det er velfortjent

Formandens Nytårshilsen 2020

Det gamle år satte rekord i nedbør, så mange baner har haft problemer med for meget vand, hvilket har afkortet sæsonen. Nu længes vi allerede til at komme i gang med den nye sæson, hvor vi håber på godt golfvejr i hele sæsonen. Især satser vi på, at vejrguderne som så mange gange tidligere også er med os til vores stævne på Sct. Knuds i dagene 9.-11. juni 2020.

Bestyrelsen ser meget frem til at afvikle stævnet efter den nye struktur, som blev præsenteret på sidste års generalforsamling. Med hensyn til Mesterskabsturneringen har vi været i god dialog med sidste års semifinalister og har i samråd med dem besluttet, at mesterskabet afvikles som et 36 hullers slagspil over 2 dage, hvor de 8 spillere med laveste bruttoscore på 1. dagen dyster om mesterskabet på 2. dagen, således at scorer på de 2 dage akkumuleres.

Husk at generalforsamlingen, præmieuddelingen og festmiddagen holdes på Hotel Hesselet om onsdagen (10. juni), så aftenen, hvor I selv skal sørge for spisning, er flyttet til tirsdagen (9. juni).  

Vi har mulighed for at optage nogle nye medlemmer, så tænk på, om I kender nogle golfkammerater med den rigtige indstilling både til golfspillet og det sociale samvær, og som kunne tænke sig at være en del af fællesskabet i vores klub. Giv gerne besked herom til vores sekretær.

Husk også at lette arbejdet for vores kasserer og sekretær ved at indbetale årskontingentet på 500 kr. inden den 1. marts 2020 på konto med Danske Bank 1551 6719295.

Til slut ønsker vi jer og jeres familier et rigtig godt nytår.

På bestyrelsens vegne

Otto Bisgaard

Årets Mester 2019

Årets Mester  HansHenrik Hjort Larsen (tv) og runnerup Erik Engel

Tillykke fra os alle sammen

Formandens Nytårshilsen 2019

En ny golfsæson står for døren. Vi har haft et godt efterår, og selv nu ved årsskiftet har vi med dagstemperaturer på 7-8 gr stadig åbne greens. Alle forudsætninger for en god sæson skulle således være til stede.

2019 byder også på udfordringer. Her tænkes på de nye internationale golfregler, der er trådt i kraft den 1, januar. OBGK vil naturligvis følge de nye regler, men det kræver også en indsats fra medlemmerne. Alle bør sætte sig grundigt ind i de nye love, så misforståelser på banen undgås. På Dansk Golf Unions hjemmeside, kan i få en grundig indføring.

Der er også meget at glæde sig til, sammenholdet og kammeratskabet, når vi mødes til vort årlige stævne i Nyborg. B- række spillerne, hvoraf der bliver flere og flere, kan glæde sig ekstra til kampen i B- rækken, hvor N.K. Strøybergs smukke sølvkande nu udsættes for 1. gang. 

Og nu til noget vigtigt. Som vedtaget på generalforsamlingen afholdes stævnet den 18. – 20. juni 2019. Det er en uge senere end normalt, men det skyldes det sene tidspunkt for pinsen. Vi er helt klar over, at den termin kan kollidere med børnebørns dimissioner fra skoler etc , men gør jeres bedste for at få kalenderen til at passe. 

Og nu til noget lige så vigtigt, kontingentet. Som ligeledes vedtaget på generalforsamlingen, er det uændret 450 kr., så for at berigtige jeres medlemskab bedes i omgående, og absolut senest 1. marts indbetale beløbet på vor konto i DANSKE 1551- 6719295. Til tasterne, hvorfor vente. 

Desværre har vi også triste meddelelser. I efteråret afgik vor tidligere formand Ib Eriksen ved døden, og lige op mod julen døde klubbens ældste medlem Mogens Hammeris i en alder af 93 år. Begge disse brave golferes minde vil blive æret i forbindelse med vor kommende generalforsamling. 

Tilbage er der nu, at ønske jer et rigtigt glædeligt nytår, og et fornøjeligt gensyn i Nyborg. 

Venlige hilsener 

På bestyrelsens vegne 

Kjeld Ranum

Årets Mester 2018

Nu er det 78. stævne afsluttet, og vi har fået kåret årets mester, som i øvrigt lavede "the Double", nemlig vandt både mesterskabet og bedste bruttoscore, nemlig Hans Henrik Hjorth Larsen fra Rungsted Golfklub.

Vi ønsker hjertelig tillykke med det flotte resultat

FORMANDENS NYTÅRSHILSEN OLD BOYS GOLFKLUB 2018

Kære Old Boys Golfere

Det regner derude, og det har det gjort snart hele efteråret 2017. Matcher er blevet aflyste, baner har stået under vand og huller var lukkede, men nu kære golfere, nu tager vi hul på 2018.

Golfere, og specielt Old Boys Golfere er ukuelige optimister. Bliver det til en ” podieplads” i år, eller kommer endelig den længe ventede og eftertragtede ” hole in one”? Med håb, stædighed og optimisme, starter vi nu en ny sæson.

Og medens vi er ved vejret, var vi heldige under stævnet i 2017. Vejrguderne var med os. Lad os håbe på det samme i år, når stævnet afholdes i perioden fra 12. – 14. juni 2018. Kryds i kalenderen.

Vi havde lidt medlemsfrafald sidste år, af forskellige grunde, men heldigvis er klubben takket være Jer meget levedygtig, og interessen for vor ærværdige klub stadig stor. Men, for gamle som for nye medlemmer, gælder det om, gerne omgående, men absolut senest den 1. marts iht vedtægterne, at indbetale kontingentet på 450,-kr til vor konto i DANSKE 1551 – 6719295. Til tasterne, hvorfor vente?

Med denne manende opfordring, ønsker bestyrelsen Jer et rigtigt godt nytår, og et fornøjeligt på gensyn i Nyborg.

Venlige hilsener

Pbv

Kjeld Ranum

Årets mester 2017

Årets stævne er nu afviklet i god ro og orden og vi har fået kåret årets mester i 2017 nemlig Erik Engel. Vi ønsker tillykke med det 3. mesterskab

Kære Old Boys Golfere

Så er endnu et år gået, og sidste golfbold slået.

For dansk golf har det været et jubelår, hvor Danmark for første gang vandt World Cup, det uofficielle VM i golf.

Også under stævnet i Nyborg blev der spillet golf på et højt plan, og opnået fremragende resultater. Årets mester blev Erik Engel fra Sct. Knud, der gentog sejren fra 2014. Stort tillykke.

På årets generalforsamling blev Jesper Lilbjerg Dam fra Nordborg Golfklub indvalgt i bestyrelsen. Jesper har de sidste år haft ansvar for ”puttekonkurrencen”, og han fik en varm velkomst i vor midte.

Bestyrelsen har som altid været samlet for at vurdere årets afholdte stævne, og med baggrund i de mange positive tilkendegivelser fra medlemmer og vor egen vurdering, er det for 2017 besluttet, at alt bliver som det plejer. Derfor, sæt kryds i kalenderen for dagene 13.- 15. juni, hvor vi mødes i Nyborg.

Men nu til det alvorlige. På årets generalforsamling blev der vedtaget en kontingentforhøjelse fra 400,- til 450,-kr. Kassereren beder jer venligst, men indtrængende om at berigtige jeres medlemskab ved pr.1. januar at indbetale kr. 450,- på vor konto i DANSKE 1551 6719295. Seneste betalingsfrist er 1. marts 2017, men hvorfor vente? Til tasterne med det samme.

Med disse ord ønsker bestyrelsen jer et rigtig godt nytår, og et fornøjeligt gensyn i Nyborg

Venlige hilsener

Kjeld

Vores nye æresmedlem

Niels Kay Strøyberg blev på Generalforsamlingen udnævnt til Æresmedlem.

Tidligere æresmedlemmer har været Carl Scheller  udnævnt i 1965 og Eiler Holck i 1990

Formandens Nytårshilsen Old Boys Golfklub 2017

Årets Mester 2022

Årets stævne er vel overstået og årets mester er:

Hans-Henrik Hjorth Larsen, Rungsted, Hcp 6,9. med 164 slag

Runner-up Jørn Hougaard, Aalborg, hcp 10,2 med 168 slag

Vi mødes igen på Sct. Knuds 13-15. juni 2023 

Formandens Nytårshilsen 2021/2022

Kære Old Boys medlemmer.

Det var en stor glæde for os alle, at det var muligt at afvikle vores stævne som planlagt i 2021. Vi havde jo desværre et år tidligere en ufrivillig pause.

Alle i bestyrelsen så frem til afvikling af stævnet på den nye måde. Det er vores absolutte indtryk, at alle synes, det var en klar forbedring. Stemningen ved samværet var særdeles god. Alle kunne lide at være med og hyggede sig med hinanden og glædede sig over at spille på en dejlig velpasset bane. Vi spiller jo alle efter evne, men vi er jo alle drenge i hjertet. Det vigtigste er glæden ved samværet, og det tror vi, alle nød.

Stævnet i år er 14. 15. og 16. juni i Nyborg med afvikling som sidste år. Generalforsamling er d. 15 med efterfølgende festmiddag. Samme aften kåring af vores mester, ligesom sidst.  Det er besluttet, at vi vender tilbage til Hesselet, som vi har gjort tidligere. Vi er en stor tak skyldig til Hotel Nyborg Strand, der gjorde det muligt at afholde mødet med de dengang pålagte restriktioner. Endvidere arbejder nogle fra bestyrelsen på at forenkle tilmeldingsproceduren, så det bliver via golfbox, som I alle kender fra andre stævner.

Vi håber alle, at en aflysning som i 2020 bliver en parentes i vores historie og en gentagelse ikke bliver nødvendig.

Aflysningen i 2020 bevirker jo desværre, at vi mangler en ”generation”. Et år uden medlemmer; den anden ende holder jo ikke pause. Så der er plads til nye medlemmer.

Kig i Jeres omgangskreds, at der er nogle som har samme indstilling til golfspillet og ikke mindst samværet. Så både de og klubben kan få glæde af hinanden.

Vores kontingent er 500 kr. som bedes indbetalt til:

reg.nr. 1551 konto nr. 6719295 inden 28.2.2022.

I ønskes alle et godt og lykkebringende nytår, godt helbred og lange drives. 

En stor hilsen til Jeres familier

Vi glæder os til gensynet i juni; fri for smittebærende sygdomme og godt vejr.

På bestyrelsens vegne

         Jesper Dam

Årets mester er fundet. Det blev Niels Hermansen med Per Molin som runner up.

Tillykke fra os alle.

Stævne 2021

Så nærmer tiden sig endelig for vores årlige stævne på Sct. Knuds dejlige bane i dagen 15., 16. og 17 juni. Det er derfor nu blevet tid for tilmelding.

Årets program kan ses på denne hjemmeside under stævner 2021.

Alle på stævnetidspunktet gældende corona regler og restriktioner vil selvfølgelig blive overholdt.

Sidste frist er 9. juni kl.22:00, men gør det meget gerne meget tidligere.

Bemærk at afviklingen af Stævnet vil følge det nye skema, som blev vedtaget på Generalforsamlingen i 2019. Programmet kan ses på under Stævne 2012 her på hjemmesiden.

Indkaldelse til årets generalforsamling følger lidt senere, men vil blive på Hotel Nyborg Strand onsdag d.16. Juni.

Og skal vi så ikke også i år alle sammen krydse tommelfingre og gøre alt for at vejret bliver strålende. Vi fortjener det.

Jule- og Nytårshilsen

Kære Old Boys golfere

Det gamle år har med nedlukninger og restriktioner som følge af covid 19 været udfordrende både for erhvervsliv, kulturliv og det sociale  liv. Alle ser vi frem til, at vi forhåbentlig engang i det nye år kan vende tilbage til mere normale tilstande – også for golfsporten. 

Desværre medførte covid 19, at vi var nødt til at aflyse stævnet i 2020. Vi havde glædet os til at hædre vores mangeårige formand og bestyrelsesmedlem Kjeld Ranum med et æresmedlemskab i klubben og tildeling af guldnålen. Det blev så i stedet til en lille sammenkomst i Kjelds sommerhus på Mols, hvor han fik overrakt diplom og guldnål.

Vi håber alle, at der vil være mulighed for at gennemføre vores stævne på Sct. Knuds i dagene 15. – 17. juni 2021. Men vi kan ikke være sikre. Bestyrelsen har nøje overvejet situationen og for at være bedst muligt forberedt, har vi besluttet at flytte generalforsamlingen og festmiddagen fra Hotel Hesselet til Hotel Nyborg Strand. Det vil på Hotel Nyborg Strand være muligt at overholde kravene til afstand, hvis disse stadig skulle være gældende på dette tidspunkt.  

Hotel Hesselet har oplyst, at de medlemmer, som allerede har booket værelse på hotellet, ikke skal foretage yderligere, med mindre bookingen ønskes annulleret.

 

Bestyrelsen håber meget, at vi kan undgå en ny aflysning, og vi ser frem til at afvikle stævnet efter den nye struktur, som blev besluttet efter generalforsamlingen i 2019. Det betyder, at mesterskabsturneringen afvikles som et 36 hullers slagspil over 2 dage, hvor de 8 spillere med laveste bruttoscore på 1. dagen dyster om mesterskabet på 2. dagen, således at scorer på de 2 dage akkumuleres.

Den nye struktur betyder også, at generalforsamlingen, præmieuddelingen og festmiddagen holdes om onsdagen (16. juni), så aftenen, hvor I selv skal sørge for spisning, er om tirsdagen (15. juni).  

Vi har mulighed for at optage nogle nye medlemmer, så tænk over, om I kender nogle golfkammerater med den rigtige indstilling både til golfspillet og det sociale samvær, og som kunne tænke sig at være en del af fællesskabet i vores klub. Giv gerne besked herom til vores sekretær.

Som tidligere meddelt har bestyrelsen besluttet, at de medlemmer, der har betalt kontingent i 2020, alene skal betale et administrationsgebyr på 100 kr. i 2021, hvis medlemskabet ønskes fortsat. I kan lette arbejdet for vores kasserer og sekretær ved at indbetale administrationsgebyret inden den 1. marts 2021 på konto med Danske Bank 1551 6719295. Nye medlemmer vil som sædvanligt blive opkrævet kontingent og indskud.

Til slut ønsker vi jer og jeres familier en glædelig jul og et rigtig godt nytår.

På bestyrelsens vegne

Otto Bisgaard

Nyt Æresmedlem

Kjeld Ranum er her i sommer blevet udnævnt til Æresmedlem i vores ærværdige klub efter en lang og meget succesfuld periode som kasserer og formand for vores klub.
Tillykke - det er velfortjent

Formandens Nytårshilsen 2020

Det gamle år satte rekord i nedbør, så mange baner har haft problemer med for meget vand, hvilket har afkortet sæsonen. Nu længes vi allerede til at komme i gang med den nye sæson, hvor vi håber på godt golfvejr i hele sæsonen. Især satser vi på, at vejrguderne som så mange gange tidligere også er med os til vores stævne på Sct. Knuds i dagene 9.-11. juni 2020.

Bestyrelsen ser meget frem til at afvikle stævnet efter den nye struktur, som blev præsenteret på sidste års generalforsamling. Med hensyn til Mesterskabsturneringen har vi været i god dialog med sidste års semifinalister og har i samråd med dem besluttet, at mesterskabet afvikles som et 36 hullers slagspil over 2 dage, hvor de 8 spillere med laveste bruttoscore på 1. dagen dyster om mesterskabet på 2. dagen, således at scorer på de 2 dage akkumuleres.

Husk at generalforsamlingen, præmieuddelingen og festmiddagen holdes på Hotel Hesselet om onsdagen (10. juni), så aftenen, hvor I selv skal sørge for spisning, er flyttet til tirsdagen (9. juni).  

Vi har mulighed for at optage nogle nye medlemmer, så tænk på, om I kender nogle golfkammerater med den rigtige indstilling både til golfspillet og det sociale samvær, og som kunne tænke sig at være en del af fællesskabet i vores klub. Giv gerne besked herom til vores sekretær.

Husk også at lette arbejdet for vores kasserer og sekretær ved at indbetale årskontingentet på 500 kr. inden den 1. marts 2020 på konto med Danske Bank 1551 6719295.

Til slut ønsker vi jer og jeres familier et rigtig godt nytår.

På bestyrelsens vegne

Otto Bisgaard

Årets Mester 2019

Årets Mester  HansHenrik Hjort Larsen (tv) og runnerup Erik Engel

Tillykke fra os alle sammen

Formandens Nytårshilsen 2019

En ny golfsæson står for døren. Vi har haft et godt efterår, og selv nu ved årsskiftet har vi med dagstemperaturer på 7-8 gr stadig åbne greens. Alle forudsætninger for en god sæson skulle således være til stede.

2019 byder også på udfordringer. Her tænkes på de nye internationale golfregler, der er trådt i kraft den 1, januar. OBGK vil naturligvis følge de nye regler, men det kræver også en indsats fra medlemmerne. Alle bør sætte sig grundigt ind i de nye love, så misforståelser på banen undgås. På Dansk Golf Unions hjemmeside, kan i få en grundig indføring.

Der er også meget at glæde sig til, sammenholdet og kammeratskabet, når vi mødes til vort årlige stævne i Nyborg. B- række spillerne, hvoraf der bliver flere og flere, kan glæde sig ekstra til kampen i B- rækken, hvor N.K. Strøybergs smukke sølvkande nu udsættes for 1. gang. 

Og nu til noget vigtigt. Som vedtaget på generalforsamlingen afholdes stævnet den 18. – 20. juni 2019. Det er en uge senere end normalt, men det skyldes det sene tidspunkt for pinsen. Vi er helt klar over, at den termin kan kollidere med børnebørns dimissioner fra skoler etc , men gør jeres bedste for at få kalenderen til at passe. 

Og nu til noget lige så vigtigt, kontingentet. Som ligeledes vedtaget på generalforsamlingen, er det uændret 450 kr., så for at berigtige jeres medlemskab bedes i omgående, og absolut senest 1. marts indbetale beløbet på vor konto i DANSKE 1551- 6719295. Til tasterne, hvorfor vente. 

Desværre har vi også triste meddelelser. I efteråret afgik vor tidligere formand Ib Eriksen ved døden, og lige op mod julen døde klubbens ældste medlem Mogens Hammeris i en alder af 93 år. Begge disse brave golferes minde vil blive æret i forbindelse med vor kommende generalforsamling. 

Tilbage er der nu, at ønske jer et rigtigt glædeligt nytår, og et fornøjeligt gensyn i Nyborg. 

Venlige hilsener 

På bestyrelsens vegne 

Kjeld Ranum

Årets Mester 2018

Nu er det 78. stævne afsluttet, og vi har fået kåret årets mester, som i øvrigt lavede "the Double", nemlig vandt både mesterskabet og bedste bruttoscore, nemlig Hans Henrik Hjorth Larsen fra Rungsted Golfklub.

Vi ønsker hjertelig tillykke med det flotte resultat

FORMANDENS NYTÅRSHILSEN OLD BOYS GOLFKLUB 2018

Kære Old Boys Golfere

Det regner derude, og det har det gjort snart hele efteråret 2017. Matcher er blevet aflyste, baner har stået under vand og huller var lukkede, men nu kære golfere, nu tager vi hul på 2018.

Golfere, og specielt Old Boys Golfere er ukuelige optimister. Bliver det til en ” podieplads” i år, eller kommer endelig den længe ventede og eftertragtede ” hole in one”? Med håb, stædighed og optimisme, starter vi nu en ny sæson.

Og medens vi er ved vejret, var vi heldige under stævnet i 2017. Vejrguderne var med os. Lad os håbe på det samme i år, når stævnet afholdes i perioden fra 12. – 14. juni 2018. Kryds i kalenderen.

Vi havde lidt medlemsfrafald sidste år, af forskellige grunde, men heldigvis er klubben takket være Jer meget levedygtig, og interessen for vor ærværdige klub stadig stor. Men, for gamle som for nye medlemmer, gælder det om, gerne omgående, men absolut senest den 1. marts iht vedtægterne, at indbetale kontingentet på 450,-kr til vor konto i DANSKE 1551 – 6719295. Til tasterne, hvorfor vente?

Med denne manende opfordring, ønsker bestyrelsen Jer et rigtigt godt nytår, og et fornøjeligt på gensyn i Nyborg.

Venlige hilsener

Pbv

Kjeld Ranum

Årets mester 2017

Årets stævne er nu afviklet i god ro og orden og vi har fået kåret årets mester i 2017 nemlig Erik Engel. Vi ønsker tillykke med det 3. mesterskab

Kære Old Boys Golfere

Så er endnu et år gået, og sidste golfbold slået.

For dansk golf har det været et jubelår, hvor Danmark for første gang vandt World Cup, det uofficielle VM i golf.

Også under stævnet i Nyborg blev der spillet golf på et højt plan, og opnået fremragende resultater. Årets mester blev Erik Engel fra Sct. Knud, der gentog sejren fra 2014. Stort tillykke.

På årets generalforsamling blev Jesper Lilbjerg Dam fra Nordborg Golfklub indvalgt i bestyrelsen. Jesper har de sidste år haft ansvar for ”puttekonkurrencen”, og han fik en varm velkomst i vor midte.

Bestyrelsen har som altid været samlet for at vurdere årets afholdte stævne, og med baggrund i de mange positive tilkendegivelser fra medlemmer og vor egen vurdering, er det for 2017 besluttet, at alt bliver som det plejer. Derfor, sæt kryds i kalenderen for dagene 13.- 15. juni, hvor vi mødes i Nyborg.

Årets Mester 2021

Vores nye æresmedlem

Niels Kay Strøyberg blev på Generalforsamlingen udnævnt til Æresmedlem.

Tidligere æresmedlemmer har været Carl Scheller  udnævnt i 1965 og Eiler Holck i 1990

Formandens Nytårshilsen Old Boys Golfklub 2017

Men nu til det alvorlige. På årets generalforsamling blev der vedtaget en kontingentforhøjelse fra 400,- til 450,-kr. Kassereren beder jer venligst, men indtrængende om at berigtige jeres medlemskab ved pr.1. januar at indbetale kr. 450,- på vor konto i DANSKE 1551 6719295. Seneste betalingsfrist er 1. marts 2017, men hvorfor vente? Til tasterne med det samme.

Venlige hilsener

Med disse ord ønsker bestyrelsen jer et rigtig godt nytår, og et fornøjeligt gensyn i Nyborg

Kjeld