2012

Præmieliste for 72. stævne 19-21 juni 2012

Placering

Navn

SPH

Score

Mesterskabet 2012
Vinder af Mesterskab ”Frederik Hegels Vandrepræmie”

Hans Poul Petersen Stensballegård

7


Runner op

Kjeld Christensen, Sct. Knuds

10


Semifinalister

Pauli Seerup, Næstved

10Jens Rasmussen, Holstebro

14


Bedste Brutto ”Hegels Sølvpokal”

Jens Rasmussen, Holstebro

14

82

Bedste Brutto > 80 år Sølvaskebæger + cigaretetui

Hans-Eric Jensen, Rungsted

19

102

Slagspilsturnering 19. juni
Bedste Netto ”Poul Wibergs Mindepokal”

Jens Rasmussen, Holstebro

14

68

2. præmie netto

Kristen Pii, Sæby

21

70

3. præmie netto

Jens Peter Bærentsen, Rungssted

20

71

4. præmie netto

Hans Peter Nielsen, Roskilde

18

72

5. præmie netto

Vagn Søllested, Odsherred

13

73

Bedste Netto 70-74 år ”Billie Keppie’s Kølle”

Vagn Søllested, Odsherred

13

73

Bedste Netto >=75 år ”Billie Keppie’s Tavle”

Per Bay Rasmussen, Asserbo

26

76

Nærmest Hullet – Hul 6 ”DGU’s Tinfad”

Henning Toftild, Ålborg

22

175 cm

Stablefordturnering 20. juni
1.   Præmie ”DGUs Sølvfad”

Jørgen Jespersen, Kokkedal

20

39

2.   præmie

Svend Eli Jensen, Brønderslev

16

38

3.   Præmie

Hans Peter Nielsen, Roskilde

18

36

4.   Præmie

Bjarne K. JensenJuelsminde (hcp 18,0)

20

36

5.   Præmie

Niels Kureer, Kokkedal ( hcp 18,6)

20

36

B-rækken Bedst over begge dage

Jørn Eriksen, Furesø

31

33+23

Nærmest hullet – Hul 13 ”Viggo Carstensens Vandrepræmie”

Jens-Jørn Stokholm, Fredensborg

21

219 cm

Vinder Very Old Boys

Vagn Søllested, Odsherred

13

10+5

Greensome stableford 21. juni
1.   Præmie

Børge Madsen, Sct. Knud Tom Holmberg, Rold Skov

13

41

2.   Præmie

Peter Bernhoft, Rungsted Ole Lottrup, Rungsted

13

39

3.   Præmie

Søren Winther, Ørnehøj Henning Iversen Ålborg

15

38

4.

Sven Frederiksen, Kokkedal Steffen Bjarnø Hansen, Furesø

20

38

Ved lige scores- laveste samlet handicap Puttemesterskab 2012
Vinder

Jørgen Peter Bærentsen, RungstedRunner-up

Henning Iversen, ÅlborgInvitation

                             Old Boys Golfklubs 72. Stævne.

Du indbydes til Old Boys årlige stævne i dagene 19. 20. og 21. juni 2012, der også i år afholdes på Sct. KnudsGolfklubs skønne golfanlæg.

PROGRAM

Tirsdag d. 19. juni

Kl 9.00                18 hullers slagspil, netto. De 4 bedste bruttoscores går automatisk videre til mester- skabsrundens semifinale. For at fremme afvikling af slagspilmatchen spilles igen i år efter følgende regel: Hvis eller når du på et hul kan se, at du ikke kan opnå et bedre resultat end det dobbelte af hullets par, skal bolden samles op, og 6- 8 eller

                          10 noteres på scorekortet.

                          For spillere med hcp over 23,7, der ønsker at spille med fuldt handicap, dannes en B-række såfremt 2 eller flere spillere melder sig.

For spillere, der kun ønsker at spille 9 huller, arrangeres en 9 hullers stablefordmatch, (hullerne 1-9). Der spilles når 2 eller flere spillere melder sig.

         Kl. l9.00              Ordinær generalforsamling på Hotel
                                    Hesselet.

         Kl. 20.00            Festmiddag på Hotel Hesselet.

Onsdag d. 20. juni 
      Kl. 08.00            Mesterskabets semifinale. Nr.1 mod nr.4 - nr. 2 mod nr. 3.  Hulspilscratch.    
Kl. 09.00            18 hullers stableford.

            For spillere med hcp over 23,7, der ønsker
at spille med fuldt handicap, dannes en B-række såfremt 2 eller flere spillere melder sig.

               9 hullers stableford  ( hullerne 10 -18 ). Der spilles når 2 eller flere spillere melder sig. 

Torsdag d. 21. juni

 Kl. 08.00            Mesterskabets finale. Hulspil / scratch. 
Kl. 08.30            18 huller  Greensome-stableford.  Spillere, der søger makker, kan henvende sig i sekretariatet. Holdene bekendtgøres på opslagstavlen senest onsdag kl.13.00. 
 Der er samlet start ("Gunstart").

    Kl. 12.45                Finalerunde om puttemesterskabet.

      Kl. ca. l3.30       Præmieuddeling.

På grund af forventet stort deltagerantal starter matcherne tirs- og onsdag samtidigt på hul 1 og hul 10. Første starttid kl. 9.00 - sidste starttid ca. kl. 10.45. Starttider bekendtgøres på opslagstavlen. Ved lige resultater vinder spilleren (holdet) med laveste hcp. Meld eventuelle afbud til Margit i god tid

For at gøre ventetiden så fornøjelig som muligt, vil der også i år blive arrangeret puttekonkurrence og i år skal vi første gang kåre en puttemester. Se opslag.

Der spilles fra klubteesteder. The Royal and Ancient Golf Club of Sct. Andrews regler, og  Sct. Knuds golfbanes lokale regler er gældende. Reglen om forbud mod træning på banen under turneringsdagene ophæves. Det er spillernes pligt at orientere sig om eventuelle handicapændringer før matchen påbegyndes. Justeringer af handicaps nedad foretages mellem hver matchdag. Max hcp. 23,7 svarende til 26 slag. Dog ikke i B-rækken tirs-onsdag eller parmatchen torsdag.

Tilmelding til matcherne og middagen skal ske til Sct.Knuds Golfklub v/ Margit Madsen, Slipshavnsvej 16, 5800 Nyborg- 65311212- e-mail: mail@sct-knuds.dk eller via www. sct-knuds.dk- senest tirsdag den 12. juni kl. 12.00

Matchkomite: Nils Urhammer -  Herbert Frederiksen – Margit Madsen.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen.

Er du klar?

Er du klar?

Puttemesterskab

Old Boys Golfklubs Puttemesterskab 2012

Deltagere:

Alle medlemmer af Old Boys Golfklub.Handicap:

Puttemesterskabet er en scratchturnering, hvor kvalifikationsspillet er slagspil, medens semifinale og finale er hulspil.Kvalifikation:

Mandag, tirsdag og onsdag, den 18. – 20. juni 2012. Sidste frist for aflevering af scorekort er onsdag, den 20. juni kl. 18:00.
Torsdag morgen før start på greensomematchen opsættes liste over de kvalificerede til eftermiddagens finalerunde.Matchfee:

Deltagelse koster kr. 20 pr. runde i kvalifikationen. Scorekort købes i sekretariatet. Der kan gøres så mange forsøg på kvalifikation som ønsket.Finale:

Torsdag, den 21. juni 2012, om eftermiddagen, straks efter at greensometurneringen er afsluttet.
Deltagerne skal, straks de kommer ind, gå til puttebanen klar til at påbegynde spillet, og matchledelsen forbeholder sig at se bort fra spillere, som ikke er til stede. (Af hensyn til den øvrige præmieoverrækkelse skal puttemesterskabets finaler være afsluttet på ½ time).Hvor:

Puttinggreen ved terrassen.Deltagere i finalen:

De 4 spillere, som har opnået det laveste antal slag i en kvalifikationsrunde.


Såfremt 2 eller flere spillere har lige scores, spilles der ”sudden death” slagspil mellem disse spillere, indtil der er fundet i alt 4 spillere.


Ved ”sudden death” trækkes der lod om startrækkefølgen mellem spillerne, og den spiller, som slår først på 1. hul, slår sidst på næste, og nr. 2 slår nu først osv.Finalespil:

Når de 4 finalister er fundet, trækkes der mellem deltagerne lod om modstanderne i de to semifinaler, hvor der spilles 18 hullers hulspil. Er der ikke fundet en vinder efter disse 18 huller, spilles der ”sudden death” hulspil.


Der trækkes lod om startrækkefølgen ved semifinalens og finalens start, og der foretages følgelig ikke lodtrækning om honnøren efter 18. hul.


De to vindere af semifinalerne spiller 18 hullers hulspil om mesterskabet efter gældende regler.


Der spilles ikke om 3. pladsen (begge får bronze).Præmietagere:

Vinderen får vandrepræmien, som årets puttingmester samt en erindringspræmie. De slagne finale- og semifinaledeltagere samt deltagerne, som deltog i omspil om de 4 semifinalepladser, modtager en præmie.Prøvespil:

Der må prøvespilles på puttinggreen indtil greensometurneringens start torsdag morgen.Turneringsledelse:

Herbert Frederiksen og Bjarne Winther.