2017

 Præmielisten for stævnet 2017

Spil

Vinder

Trofæ

HCP

Score


HULSPIL

Vinder og årets mester

Erik Engel

DGU’s Vandrepræmie

4,8


Rummer Up

Hans Poul Petersen


8,3


Semifinalist 1

Vagn Søllested


16,2


Semifinalist 2

Nis Storgaard


11,1Slagspil Brutto

Brutto 1. plads

Erik Engel

Hegels Sølvpokal

4,8

83 slag

Brutto 2. plds

Vang Søllested


16,2

86 slag

Brutto 3. plads

Hans Poul Petersen


8,3

87 slag

Brutto 4. plads

Nis Storgaard


11,1

88 slag


Slagspil netto

Netto 1. plads

Vagn Søllested

Paul Wibergs Mindepokal

16,2

68 slag

Netto 2. plads

Anders Rye-Andersen


15,9

72 slag

Netto 3. plads

Niels Kureer


18,5

72 slag

Netto 4. plads

Knud Damgaard


23,1

72 slag

Netto 5. plads

Erling Thobo-Carlsen


19,2

73 slag


Bedste netto 70 – 74 år

Knud Damgaard

Fynske Golfveteraners Sølvfad

23,1

72 slag

Bedste netto over 75 år

Vagn Søllested

Billi Keppies Kølle

16,2

68 slag

Bedste Brutto over 80 år

Niels Urhammer

Cigaret-etui +bæger

16,2

98  slag


Nærmeste flaget 6. hul

Torsten Vieth

DGUs Tinfad

16,1

395 cm


STABLEFORD

Flest Point

Per Nyegaard Olesen

Knud Erik Nellemanns Pokal

15,7

40 p

Nr. 2

Erling Thobo-Carlsen


18,8

37 p

Nr. 3

Niels Holst Laursen


21,1

37 p

Nr. 4

Lars Bernth


14,9

36 p

Nr. 5

Søren Vinther


17,2

36 p


Nærmeste flaget 13. hul

Pauli Seerup

Viggo Carstensens Vandrepræmie

11,1

123 cm


B-RÆKKEN

Vinder slagspil

Mogens Hammeris


31,8

79 slag

Vinder stableford

Poul Erik Thinggaard


25,8

30 p


GREENSOME

Nr. 1

Peter Schütze – John Stær


SPH 22

41 p

Nr. 2

Jørgen Jespersen – Ole Lindquist


SOH 18

39 p

Nr. 3

Jørn Hougaard – Pauli Seerup


SPH 10

38 p

Nr. 4

Henrik Venndt – Søren Vinther


SPH 17

38 p


VERY OLD BOYS

Bedst over 2 dage

Erling Thobo-Carlsen


18,8

72 p


PUTTEMESTERSKAB

Vinder

Pauli Seerup

Sct. Knuds PutterRunner Up

Jørgen Dannesbo
Knud Damgaard med Fynske Golfveteraners Sølvfad
Peter N. Olesen med Knud Nellemands pokal
Peter N. Olesen med Knud Nellemands pokal
Peter N. Olesen med Knud Nellemanns pokal
Vagn Søllested m. Paul Wibergs pokal
Peter Schütze & John Stær vinder Greensome
Mester & Runner up stadig gode venner efter matchen
Erik Engel & Vytte
Flot syn fra Hul 3

Flot syn fra Hul 3

Old Boys Golfklubs 77. Stævne

Du indbydes til Old Boys Golfklubs årlige stævne i dagene 13. 14. og 15.  juni 2017, der også i år afholdes på Sct. Knuds Golfklubs skønne golfanlæg

PROGRAM

Tirsdag d. 13. juni

      Kl 9.00     18 hullers slagspil, netto. De 4 bedste bruttoscores går automatisk videre til mesterskabsrundens semifinale. For at fremme afvikling af slagspilmatchen spilles igen i år efter følgende regel: Hvis eller når du på et hul kan se, at du ikke kan opnå et bedre resultat end det dobbelte af hullets par, skal bolden samles op, og 6- 8 eller 10 noteres på scorekortet. 

                      
Spillere med hcp over 23,7, spiller i B-rækken, med mindre spilleren ønsker at spille i A-rækken til hcp 23,7. 

                          Kl. 19.00     Ordinær generalforsamling på Hotel Hesselet. 

                          Kl. 20.00     Festmiddag på Hotel Hesselet.

Onsdag d. 14. juni

    Kl. 08.00    Mesterskabets semifinale. 

                      Nr. 1 mod nr. 4 - nr. 2 mod nr. 3.  Hulspil - scratch.

    Kl. 09.00    18 hullers stableford.

                     Spillere med hcp over 23,7, spiller i B-rækken, med mindre spilleren ønsker at spille i A-rækken til hcp 23,7. 

Torsdag d. 15. juni

                           Kl. 08.00    Mesterskabets finale. Hulspil / scratch.

   Kl. 08.30    18 huller  Greensome-stableford.  

                      Spillere, der søger makker, kan henvende sig i sekretariatet. Holdene bekendtgøres på opslagstavlen senest onsdag kl.13.00. 

                      Der er samlet start ("Gunstart"). 

                           Kl. 12.45    Finalerunde om puttemesterskabet. 

                           Kl. ca. l3.30 Præmieuddeling.

På grund af forventet stort deltagerantal starter matcherne tirs- og onsdag samtidigt på hul 1 og hul 10. Første starttid kl. 9.00 - sidste starttid ca. kl. 10.45. Starttider bekendtgøres på opslagstavlen. Ved lige resultater vinder spilleren (holdet) med laveste hcp. Meld eventuelle afbud til René i god tid

For at gøre ventetiden så fornøjelig som muligt, vil der også i år blive arrangeret puttekonkurrence og i år skal vi igen kåre en puttemester. 

Der spilles fra klubteesteder. The Royal and Ancient Golf Club of Sct. Andrews regler, og  Sct. Knuds golfbanes lokale regler er gældende. Reglen om forbud mod træning på banen under turneringsdagene ophæves. Det er spillernes pligt at orientere sig om eventuelle handicapændringer før matchen påbegyndes. Justeringer af handicaps nedad foretages mellem hver matchdag. Max hcp. 23,7 svarende til 26 slag. Dog ikke i B-rækken tirs-onsdag eller parmatchen torsdag.

Tilmelding til matcherne og festmiddagen skal ske til Sct.Knuds Golfklub v/ René Bøgh-Larsen, Slipshavnsvej 16, 5800 Nyborg- 65311212- e-mail: mail@sct-knuds.dkeller via www. sct-knuds.dk eller vores hjemmeside www.Oldboysgolf.dk - senest tirsdag den 6. juni kl. 12.00

Matchkomite: Nils Urhammer -  Otto Bisgaard – René Bøgh-Larsen.

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen.

Puttemesterskabet

Deltagere:

Alle medlemmer af Old Boys Golfklub.Handicap:

Puttemesterskabet er en scratchturnering over 18 huller, hvor kvalifikationsspillet er slagspil.Kvalifikation:

Mandag, tirsdag og onsdag, den 12–14. juni 2017. Sidste frist for aflevering af scorekort er onsdag, den 14. juni kl. 18:00.
Torsdag morgen før start på greensomematchen opsættes liste over de kvalificerede til eftermiddagens finalerunde.Matchfee:

Deltagelse koster kr. 20 pr. runde i kvalifikationen. Scorekort købes i sekretariatet. Der kan gøres så mange forsøg på kvalifikation som ønsket.Finale:

Torsdag, den 15. juni 2017, om eftermiddagen, straks efter at greensometurneringen er afsluttet.
Deltagerne skal, straks de kommer ind, gå til puttebanen, klar til at påbegynde spillet, og matchledelsen forbeholder sig at se bort fra spillere, som ikke er til stede. (Af hensyn til den øvrige præmieoverrækkelse skal puttemesterskabets finaler være afsluttet på ½ time).Hvor:

Puttinggreen ved terrassen.Deltagere i finalen:

De 3 spillere, som har opnået det laveste antal slag i en kvalifikationsrunde.


Såfremt 2 eller flere spillere har lige scores, spilles der ”sudden death” slagspil mellem disse spillere, indtil der er fundet i alt 3 spillere.


Ved ”sudden death” trækkes der lod om startrækkefølgen mellem spillerne, og den spiller, som slår først på 1. hul, slår sidst på næste, og nr. 2 slår nu først osv.Finalespil:

Når de 3 finalister er fundet, trækkes der mellem deltagerne lod om startrækkefølgen i finalen, der afgøres som 9 hullers slagspil.Er der ikke fundet en vinder efter disse 9 huller, spilles der ”sudden death” hulspil til Mesteren er fundet


Der spilles ikke de øvrige placeringerPræmietagere:

Vinderen får vandrepræmien, som årets puttingmester samt en erindringspræmie. De slagne finale deltagere modtager en præmiePrøvespil:

Der må prøvespilles på puttinggreen indtil greensometurneringens start torsdag morgen.Turneringsledelse:

Jesper Dam