30. April 2015

                       Indkaldelse til Generalforsamling

                                           På Hotel Hesselet,

                             Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg.

                                Tirsdag den 9. Juni 2015 kl. 19.00

      Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Orientering om budget og godkendelse af kontingent og indskud for det kommende år.
 5. Stillingtagen til alders- og handicapbegrænsning for nye medlemmer. Jvf. §2.
 6. Forslag fra medlemmer og bestyrelse. Der er ikke modtaget forslag fra medlemmer,

og bestyrelsen fremsætter ingen forslag.

 1. Valg af formand. Formanden er ikke på valg
 2. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Carsten Fischer ønsker at fratræde. Bestyrelsen foreslår Otto Bisgaard valgt.
 3. Valg af revisor. Peter Schak Larsen er villig til genvalg
 4. Vedtagelse af tid og sted for næste års stævne.
 5. Eventuelt

 

         Efter generalforsamlingen præsenteres de nye medlemmer.

 

På bestyrelsens vegne

 

Jørgen Jespersen

Sekretær

OLD BOYS GOLF KLUB    Generalforsamling 2015

Formandens beretning: 

Hjertelig velkommen til generalforsamlingen i forbindelse med vort 75 års jubilæumsstævne.

Det har været bestyrelsens ønske, at dette jubilæumsstævne skulle markeres og festligholdes, og vi håber det vil lykkes. I har fået et læderomslag med jubilæumslogo til jeres scorekort, og præmierne i år markerer ligeledes jubilæumsåret, så gør jeres ypperste de følgende dage på grønsværen.

Jeg lovede efter mit formandsvalg sidste år, at vi i  bestyrelsen ville prøve at grave lidt i historien. Vi er lidt stolte af, at kunne præstere et festskrift, der oplyser hvad vi i dag ved om klubbens historie. Klubbens sekretær Jørgen Jespersen og Carsten Fischer har gjort et kæmpearbejde, og jeg vil her rette en stor tak til d´herrer.

Festskriftet som I bedes tage godt imod og passe på, ligger under jeres kuvert, når i om en times tid går til bords.

Nu til generalforsamlingen, som jubilæum eller ej, afholdes i henhold til vedtægterne. Vi har dog en tradition for først at mindes vore afdøde golfvenner. Robert Koch-Nielsen afgik ved døden den 10. marts i år. Robert var udover at være en munter og god golfer, også mangeårig dirigent ved vore generalforsamlinger, og mange af os husker sikkert hans vittige kommentarer. Efter at have konstateret, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, var hans bemærkning, at det var en skam, for ellers kunne vi gå direkte til middagen udtalt med klingende bornholmsk accent.

Robert er ikke mere. Skal vi rejse os og mindes ham i et kort øjebliks stilhed. Æret være Roberts minde.

Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen har bedt Ulrik Alstrup-Andersen varetage jobbet, så jeg giver ordet til dig Ulrik.

 

Bestyrelsens beretning

Der er tradition for, at sidste års vindere af stævnets matcher bliver hyldet på den efterfølgende generalforsamling. Denne tradition vil vi fastholde, og jeg vil bede præmietagerne rejse sig når deres navne bliver råbt op, og modtage folkets hyldest i form af klapsalver.

Første dagens nettoscore om Poul Wibergs Vandrepokal:

                         1.Lars Bernth Kokkedal

                         2.Peter Bernhoft Rungsted

                         3.Pauli Seerup Næstved

                          4.Svend Aaen Lyngbygaard

Bedst nettoscore i B-rækken:

                           1.Jørgen Elley Nordvestjysk

                           2.Jan Chrillesen Tullamore

Bedste nettoscore for 70-74 årige: Henrik Lehmann København

Bedste nettoscore over 75 år: Fritz Bonde Sct. Knud

Nærmest hullet på hul 6 om DGU´s tinfad: Lars Hermansen Scandinavian

Bedste brutto om Hegels Sølvpokal: Erik Engel Sct. Knud med 78 slag

Bedste brutto over 80 år: Børge Madsen Sct. Knud med 95 slag

Anden dagens stableford i A-rækken:

 1. Poul Sørensen Sct. Knud med  39 points
 2. Steen L. Christensen Kokkedal med 38 points
 3. Henning Deichmann Gilleleje med 37 points
 4. Erling Højsgaard Rungsted med 35 points
 5. John Stær Scandinavian med 35 point

Anden dagens stableford i B- rækken:

 1. Jan Chrillesen Tullamore med 33 points
 2. Niels Kaj Strøyberg Aalborg med 31 points

Nærmest hullet 13.hul om Viggo Carstensens Vandrepræmie:

                               John Stær Scandinavian

Vinder ”Very Old Boys” over 2 dage: Fritz Bonde Sct. Knud

Tredje dagens greensome Stableford:

 1. Ib Christensen Køge og John Stær Scandinavian  med 40 points
 2. Niels Kaj Strøyberg Aalborg og Jens Rasmussen Holstebro med 40 points
 3. Bjarne Winther Furesø og Ole Grønbæk Gilleleje med 38 points
 4. Orla Birkekær Kjeldsen Hvide Klit og Christen Justesen Hvide Klit med 37 points.

Puttemaster blev på tredje dagen: Ole Grønbæk Gilleleje, der siden har meldt sig ud af vor klub.

Nu til stævnets sportslige højdepunkt, selve mesterskabet, hvor kun de 4 bedste scores fra første dagens slagspil deltager.

De to spillere der kvalificerede sig til at deltage i slutspillet, men ikke kom i finalen var Lars Bernth Kokkedal med hcp 14 og sidste års mester Pauli Seerup Næstved med hcp 9.

De to der kæmpede i finalen var Erik Engel Sct. Knud med hcp 5 og Hans Poul Petersen (Vytte) Stensballegård med hcp 6, og flere tidligere mesterskaber bag sig.

Runner- up blev: Vytte

Vinder og master 2014: Erik Engel

Skal vi give disse 4 brave golfere en stor hånd, og bede Erik komme op og modtage OBGK´s guldnål.

De nævnte resultater har alle kunnet læses på vor hjemmeside oldboysgolf.dk, en hjemmeside, der nu har over 25.000 besøg pr.år. Alle yderligere informationer og nyhedsbreve kan findes på hjemmesiden. Brug den, kom selv med gode forslag og eventuel kritik, og en stor tak til vor Web- master Jørgen Jespersen, klubbens sekretær.

Vedrørende dette års matcher er det bestyrelsens og matchudvalgets opfattelse, at der ikke skal ske ændringer i propositionerne i forhold til sidste år. Matchudvalget består af Niels Urhammer og Carsten Fischer i samarbejde med Margit fra Sct. Knud, og disse tre gør et kæmpearbejde.

Vi spiller greensome stableford om torsdagen, og mesterskabet onsdag og torsdag spilles i lighed med sidste år som en 4- bold i samme flow som de øvrige matcher.

I slagspil samles op når man ikke kan opnå et score, der er bedre end det dobbelte af hullets par. Ved lige scores er det fortsat spilleren eller spillerne med laveste hcp ellert fælles hcp der vinder.

Det er ligeledes bestyrelsens opfattelse, at man maksimalt kan spille med  26 slag ved deltagelse i mesterskabet. Ordningen med B- rækken er blevet godt modtaget blandt vore ældre golfvenner, og den vil blive, så længe der er tilslutning.

Ordningen med pølser og brød ved turnen på de to første spilledage tør bestyrelsen ikke afskaffe.

Puttekonkurrencen fortsætter lige ledes som sidste år. Margit sælger scorekort a 20 kr. og der er whisky til hver 8. deltager, udover chancen for at blive ” puttemaster”. På grund af Bjarne Winthers forfald vil turneringen i år blive ledet af Jesper Dam fra Nordborg, og finalen torsdag, som vi håber mange vil følge, vil via højtaler blive speaket af Hans Grønfeldt. Kan det blive bedre?

Umiddelbart efter puttekonkurrencen følger præmieuddelingen. Vi håber så mange som muligt bliver og deltager i hyldesten af vore vindere. De vindere der ikke møder frem, og ikke har truffet anden aftale, må se præmien skabe glæde i klappekonkurrencen.

Præmierne er i år i jubilæumsudgave med jubilæumslogo.

Det er blevet en god tradition, at klubben inviterer de medlemmer, der det pågældende år bliver 80 år med til gallamiddagen. I år og fremover, vil vi også invitere de med lemmer der bliver 90 år.

I år drejer det sig om: Jørgen Wiese fra Randers,

                                        Steen L. Christensen fra Kokkedal og

                                        Orla Kjeldsen Birkekær fra Hvide Klit

Og sandelig, om ikke Mogens Hammeriis bliver 90 år i år. Tillykke til alle.

 

Interessen for vor klub er fortsat stor. I er gode ambassadører for klubben, og sørger for, at det er de rigtige vi får ind som medlemmer. Medlemmer, der passer ind i vort fællesskab, som har de rigtige gener, og som vil kunne bidrage til den varme og fornøjelige stemning, der præger vore stævner. De skal udover golfen, have lyst og evner til at fremme den særlige atmosfære af hygge, som vi hvert år glæder os til at genopleve.

Vi er 148 medlemmer, når vi om lidt har optaget vore nye medlemmer, og det er det antal bestyrelsen finder rigtigt.

Der er stadig gode emner på ventelisten, men det skal ikke afholde jer fra, at fremkomme med forslag til gode emner. Historien viser, at vi hvert år har et frafald af forskellige grunde på 10- 12 medlemmer, et antal der forventeligt, når gennemsnitsalderen er 70 år.

Sct. Knuds Golfklub er som altid rammen om vort stævne, og det er herligt at spille på en bane og i en klub, hvor alt er i skønneste orden. Ved middagen i aften vil jeg rette en tak til klubbens nye formand Jørn Nielsen, til vores trofaste forretningsfører Margit Madsen og til Thomas Kjær, den fortræffelige chefgreenkeeper.

Til klubbens nye medlemmer, der umiddelbart efter generalforsamlingen skal optages, siger jeg hjerteligt velkommen i vor midte. Vi håber i vil finde jer til rette i vor klub, og er sikre på i vil leve op til vort motto ” om gode golfdage med gode venner”.

Jeg har tidligere nævnt, at klubbens kommunikation foregår via nettet. Derfor anmoder bestyrelsen jer indtrængende om, at sikre jer, at klubbens sekretær har den rigtige mailadresse. En medlemsfortegnelse er til rådighed ved udgangen.

Til sidst en stor tak til mine kolleger i bestyrelsen. Der er trukket store veksler på jeres indsats i år, men det har været herligt at opleve jeres engagement og positive indstilling. Også en stor tak til klubbens revisor Peter Schak Larsen. Vi er glade for, at du har lovet at genopstille.

Stævnet vil finde sted fra den 14. til 16. juni 2016. Sæt kryds i kalenderen.

Vi plejer som afslutning på beretningen at foreslå et ” leve” for vor golfklub. Det vil vi vente med til under gallamiddagen.

Tak        

Indkaldelse til Generalforsamling 

 

På Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg.

 

Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 19.00

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Orientering om budget og godkendelse af kontingent og indskud for det kommende år.

5. Stillingtagen til alders- og handicapbegrænsning for nye medlemmer. Jvf. § 2.

6. Forslag fra medlemmer og bestyrelse. Der er ikke modtaget forslag fra medlemmer og bestyrelsen fremsætter ingen forslag.

7. Valg af formand. Formanden er ikke på valg.

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Carsten Fischer ønsker at fratræde. Bestyrelsen foreslår Otto Bisgaard valgt.

9. Valg af revisor. Peter Schack Larsen er villig til genvalg.

10. Vedtagelse af tid og sted for næste års stævne.

11. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen præsenteres de nye medlemmer.

 

Referat af Generalforsamling.

 

Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 19,00 blev der afholdt ordinær generalforsamling på Hotel Hesselet i Old Boys Golfklub. 

 

Formanden, Kjeld Ranum, bød velkommen og mindedes vor mangeårige dirigent, Robert Koch Nielsen, der med lune og fast hånd havde ydet klubben en ikke vurderelig hjælp i mange år. Hans ære blev mindet og der blev afholdt mindestilhed.

 

Generalforsamlingen forløb således i henhold til den udsendte dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

Formanden foreslog, at Ulrik Andersen-Alstrup blev valgt til dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

 

2. Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning blev aflagt af formanden, der gennemgik klubbens historie i anledning af vort 75 års jubilæum og taget til efterretning af generalforsamlingen.

Formanden oplyste, at der stadig var venteliste til optagelse i klubben og at der er 148 medlemmer fra 52 klubber.

Formanden gennemgik sidste års vindere, der blev præsenteret.

Som afslutning på beretningen takkede formanden for det gode samarbejde med Sct. Knuds Golfklub, særlig Margit, bestyrelsen og alle medlemmerne.

Bestyrelsens beretning, aflagt af formanden, kan findes på vor hjemmeside.

 

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Det reviderede regnskab for 2014 blev aflagt af kassereren, Poul Sørensen, der redegjorde nærmere for årets overskud på 5.867,44 kr. Regnskabet blev godkendt med alle stemmer.

 

4. Orientering om budget og godkendelse af kontingent og indskud for det kommende år.

Kassereren orienterede om budget for 2016. Kontingent for 2016 blev foreslået til kr. 400,00.  Indskuddet fastsættes uændret.  Forslagene blev vedtaget med alle stemmer.

 

5. Stillingtagen til alders- og handicapbegrænsning for nye medlemmer.

Bestyrelsen foreslog, at aldersgrænsen fortsat skal være 60 år og at handicapgrænsen fortsat skal være 23,7. Forslagene blev vedtaget med alle stemmer.

 

6. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.

Der forelå ingen forslag. 

 

7. Valg af formand.

Idet formanden Kjeld Ranum ikke er på valg fortsætter denne som formand.

 

8. Valg af øvrige medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller valg af Otto Bisgaard, hvilket blev enstemmigt vedtaget.

 

9. Valg af revisor.

Som revisor blev Peter Schak Larsen enstemmigt genvalgt.

 

10. Vedtagelse af tid og sted for næste års stævne.

Bestyrelsen indstillede, at næste års stævne finder sted i Nyborg i dagene 14, 15 og 16. juni 2016. Forslaget blev vedtaget med alle stemmer.

 

11.   Eventuelt.

Formanden, Kjeld Ranum, gennemgik de i anledning af klubbens 75 års jubilæum valgte gaver og præmier og gjorde særlig opmærksom på klubbens jubilæumsskrift, der blev uddelt ved festmiddagen.

Formanden takkede det afgående medlem af bestyrelsen, Carsten Fischer, for hans arbejde i bestyrelsen.

 

 

Generalforsamlingen hævet.

 

 

 

____________________                    __________________

Ulrik Andersen-Alstrup, sign.             Kjeld Ranum, sign.

Dirigent                                  Formand