2013
Årets dirigent Hans Henrik Leschly

Årets dirigent Hans Henrik Leschly

                                                                                                            09. Maj 2013

Indkaldelse til Generalforsamling

På Hotel Hesselet 

Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg

 Tirsdag den 11. Juni kl. 19.00

      Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Orientering om budget og godkendelse af kontingent og indskud for det kommende år.
 5. Stillingtagen til alders- og handicapbegrænsning for nye medlemmer. Jvf. §2.
 6. Forslag fra medlemmer og bestyrelse. Der er ikke modtaget forslag fra medlemmer,

      og bestyrelsen fremsætter ingen forslag.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Herbert Frederiksen er på valg. Herbert Frederiksen ønsker 

      ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår nyvalg  af Bjarne Winther..

 1. Valg af revisor.

    10.   Vedtagelse af tid og sted for næste års stævne.

    11.   Eventuelt. 

         Efter generalforsamlingen præsenteres de nye medlemmer.

På bestyrelsens vegne

 

Herbert Frederiksen

Sekretær

 

Formandens Beretning – Generalforsamlingen 2013

Velkommen til årets generalforsamling

Siden vor seneste generalforsamling har vi mistet 3 af vore venner.

Erik Kolding Jacobsen Sct.Knuds. Erik meldte sig, på grund af sygdom, ud før starten på dette klub år, men skal mindes alligevel som den gode kammerat han var.

H.C. Petersen fra Hirtshals var det medlem som jeg tilfældigvis havde spillet sammen med flest gange. H.C. og jeg var landsmænd, så jeg følte mig i stand til at nyde hans helt specielle lune.

Den 3.  som vi har mistet er en af mine nærmeste personlige venner: Flemming Stadil. Jeg er sikker på at de fleste af jer husker Flemming som den meget kloge, altid hjælpsomme fair golfspiller.

Skal vi rejse os og mindes Flemming Stadil og H.C. Petersen et øjeblik i stilhed. Her efter vil jeg udtrykke et ”æret være deres minde”.

Vi kan der efter gå til den første opgave, som er at foreslå en dirigent til at lede denne generalforsamling. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne foreslå Hans Henrik Leschly som dirigent.

Bestyrelsens beretning.

Da vi mødtes på sidste års generalforsamling kendte vi ikke de endelige resultater af 2012-stævnets matcher. Der var 31 personer der modtog præmier. Traditionen tro skal vi hylde disse præmietagere med store klapsalver. Når præmietagerne bliver nævnt, bedes de rejse sig og blive stående indtil alle i de respektive grupper blevet nævnt og vi har givet dem en stor klapsalve.

Førstedagens slagspil:

Rækkefølgen blev:

1)    Jens Rasmussen, Holstebro

”Poul Wibergs Mindepokal”

     2) Kristen Pii, Sæby

     3) Jørgen Peter Bærentsen, Rungsted 

       4) Hans Peter Nielsen, Roskilde

       5)Vagn Søllested, Odsherred

 

Bedste brutto: Jens Rasmussen, Holstebro - ”Hegels Sølvpokal”

Bedste brutto > 80 år: Hans-Eric Jensen, Rungsted - ”Sølvaskebæger og cigaretetui”

Bedste Netto 70-74 år: Vagn Søllested, Odsherred - ”Billie Keppies Kølle”

Bedste Netto 75 år >: Per Bay Rasmussen, Asserbo - ”Billie Keppies Tavle”

Nærmest hullet – hul 6: Henning Toftild, Aalborg - DGU´s Tinfad

Skal vi give disse 10 en hånd….

Andendagens stableford:

Rækkefølgen blev:

1)    Jørgen Jespersen, Kokkedal – DGU’s sølvfad 

2)    Svend Eli Jensen, Brønderslev

3)    Hans Peter Nielsen, Roskilde

4)    Bjarne K. Jensen, Juelsminde

5)    Niels Kureer, Kokkedal          

Nærmest hullet – hul 13: Jens-Jørn Stockholm, Fredensborg - ”Viggo Carstensens Vandrepræmie”

B-rækken: Jørn Eriksen, Furesø, bedst over begge dage.

Vinder ”Very Old Boys”: Vagn Søllested, Odsherred

Skal vi give disse præmietagere en klapsalve?

Trediedagens greensome-stableford:

1) Børge Madsen, Sct. Knuds og Tom Holmberg, Rold Skov

2) Peter Bernhoft, Rungsted og Ole Lottrup, Rungsted

3) Søren Winther, Ørnehøj og Henning Iversen, Aalborg

 4) Sven Frederiksen, Kokkedal og Steffen Bjarnø Hansen, Furesø

 

Finalen i årets puttekonkurrence:

Puttemester 2012:

Jørgen Peter Bærentsen, Rungsted – ”Sct. Knuds Vandrepræmie”

Runner-up: Henning Iversen, Ålborg

Semifinalister:

Søren Vinther, Ørnehøj

Kresten Pii, Sæby

 

Skal vi give disse præmietagere en hånd?

 

Og nu til årets højdepunkt: Selve mesterskabet, hvor kun de fire bedste bruttoscores fra førstedagens slagspil bliver lukket ind til det videre forløb.

De 2 spillere, der kvalificerede sig til at deltage i slutspillet, men ikke kom med i finalen var:

Pauli Seerup, Næstved og Jens Rasmussen, Holstebro

De 2 der kæmpede i finalen var:

Hans Poul Petersen, Stensballegaard mod Kjeld Christensen, Sct.Knuds

Runner-up blev:

Kjeld Christensen, Sct.Knuds

     Vinderen blev:

Hans Poul Petersen, Stensballegaard

Skal vi give disse 4 en stor klapsalve?

 -   -   -   -   -   -

Resultaterne har man allerede i næsten 1 år kunnet læses på klubbens hjemmeside. Den har haft besøg af over 30 tusind. Der er vel ingen der endnu ikke har været inde at kigge. Skulle det være tilfældet: Gå på ”nettet” og tast: WWW.oldboysgolf.dk. I vil der let kunne bladre i klubbens historie, billeder og facts fra tidligere stævner og fremover også de nyheder, der tidligere blev sendt ud som separat mail. Stor tak til vores Web-master, Jørgen Jespersen for den flotte indsats.

Som alle ved, bliver der ikke mere udsendt nyhedsbreve. Bestyrelsen har i stedet benyttet hjemmesiden. Denne kan også med fordel benyttes af medlemmer til ris og ros samt forslag til forbedringer. Gå på internettet og tast www.oldboysgolf.dk, der vil I finde de rubrikker, der er relevante.

 

Også sidste år havde vi stor glæde af puttekonkurrencen. Poul Henriksen, Aalborg, der i mange år med stor kompetence har sørget for at dette populære indslag er kørt uden problemer, har meddelt, at yngre kræfter nu skal træde til. Poul skal have stor tak for sin store indsats. Skal vi give Poul en hånd?

Som tidligere er der en flaske whisky som præmie for hver 8. købt scorekort. Prisen er fortsat 20 kr.pr. kort. I kan købe så mange kort som I har lyst til på kontoret hos Margit.

Vi indbyder igen i år til finale om puttemesterskabet. Propositionerne har været tilgængelige på vores hjemmeside.  De 4 med bedste puttescore over 18 huller mødes på torsdag lige efter greensome-matchen og spiller om, hvem der skal være årets puttemester. Medens vi venter på præmieoverrækkelsen kan vi overvære den spændende finale og hylde finalisterne. Bjarne Winther, Furesøen har påtaget sig at afvikle årets puttemesterskab. 

Må vi minde om, at et af højdepunkterne under stævnet er mesterskabsfinalen, som afvikles onsdag og torsdag medens de fleste af os spiller stableford og greensome-stableford. Finalisterne vil i modsætning til tidligere år afvikle semifinale og finale i samme flow som vi andre – (altså som en 4-bold.) De starter først og er dermed fri for de mange gennemgange og de naturlige, men irriterende spørgsmål om stillingen.

Den efterhånden solidt indarbejdede tradition under slagspillet med at samle op, når man kan se, at der ikke kan opnås en score på et hul, der er bedre end det dobbelte af hullets par, og notere det dobbelte (6-8-10) på scorekortet, har medført en ganske fin afkortning af spilletiden. Også i dag har vi spillet efter denne regel, som endnu ikke har givet anledning til protester, men medvirket til at vi kunne komme frem generalforsamlingen i tide. Bestyrelsen foreslår denne regel fulgt også til næste år.

En anden regel, som uden protester har været fulgt, er den, at det ved lige scores er den med det laveste handicap, der har vundet. Herefter gælder reglen med lige huller.

I lighed med sidste år skal vi spille greensome-stableford. Den 2-års forsøgsperiode med fourball-stableford vi havde tidligere, viste et forløb som godt kan gentages. Det er således ikke udelukket at vi igen kan spille fourball-stableford. Tidsfaktoren spiller en rolle her. Det er vigtigt at alle har mulighed for at komme ind og nå lidt frokost inden præmieuddelingen. Der skal også være tid til finalen i puttekonkurrencen.

Straks efter en lille frokostpause og afviklingen af finalen i puttekonkurrencen, starter præmieuddelingen. Vi i bestyrelsen finder at præmieuddelingen bør være en væsentlig og festlig del af dette stævne. Vi synes at der mangler noget, hvis en præmietager ikke er til stede for at modtage sin præmie, og at det forhøjer glæden for vinderne når hans venner er til stede og hylder ham.

     Præmiesammensætningen er i lighed sidste år, en blanding af vin og glas med inskription. Vi vil være lydhøre for ændringsforslag, hvis nogen skulle have sådanne.

 

 

Der gælder stadig følgende system:

1)    Sekretariatet opsætter efter hver spilledag en liste med alle præmietagere. Så enhver spiller kan se, om han er i præmierækken.

2)    Skulle en præmietager være forhindret i at være til stede ved præmieuddelingen må han meddele dette til Margit Madsen eller et af bestyrelsens medlemmer, og samtidig oplyse, hvem der skal hjemtage præmien for ham.

3)    De præmietagere, der ikke har meddelt forfald som nævnt, og ikke er til stede ved præmieuddelingen vil ikke modtage præmien, som vil blive anvendt som klappepræmie.

      Også i år har der været mulighed for at deltage i en 9-hullers stablefordmatch på 1. og 2.-dagen. Er der flere end 5 der melder sig vil der også være præmie til nr. 2. Desværre har der ikke de senere år været tilslutning til denne matchform. Bestyrelsen vil dog stadig holde muligheden åben for medlemmer, der evt. midlertidigt eller permanent har problemer med at komme rundt på 18 huller.

For 2 år siden blev propositionerne ændret, således at man ikke længere kunne anvende sit DGU-hcp, men i stedet maximalt de 26 slag, som er maximum for at opnå medlemskab i OBGK. Begrundelsen for denne ændring er et hensyn til de unge mennesker, der som 60-årige kommer med til vort stævne og opdager, at de ikke har rimelige muligheder for at placere sig, selvom de spiller flot, og må lade sig slå af ældre medlemmer, som med årene har oparbejdet et meget højt HCP.

For medlemmer som har et DGU-handicap som med årene er blevet højere end maximum for optagelse som medlem i Old Boys Golfklub, og som ikke synes at de vil acceptere at spille med det maximale, 26 slag, er der åbnet mulighed for at melde sig til en B-række hvor deltagerne kan modtage de slag som DGU-handicappet giver.   

Som I alle ved, inviterer klubben medlemmer, som det pågældende år fylder 80 år til middagen efter generalforsamlingen.
Invitationen gælder kun denne ene gang. I år er det klubbens formand, der deltager gratis.

Interessen for vores klub er stor. Det skyldes ikke mindst at I er gode ambassadører for klubben, som sørger for kun at proponere nye medlemmer, der passer ind i vort fællesskab og som vil kunne bidrage til den varme og fornøjelige stemning der præger vore stævner. Tænk jer godt om før I proponerer nye medlemmer. I skal ikke mindst lægge vægt på evner til at fremme den hyggelige atmosfære vi glæder os over hvert år.    

 Ved udgangen af 2012 var der 150 medlemmer i klubben. Siden da er 12 gået ud. De fleste har beklaget at helbredet ikke længere slog til. Vi har således været i stand til at reducere ventelisten således, at der kun er ventetid for ansøgere fra Rungsted. Som de fleste ved er medlemstallet stadig begrænset til 150. Det har vist sig, at denne begrænsning bevirker at vi kan afvikle matcherne og ikke mindst generalforsamlingsmiddagen ganske smidigt med denne grænse, der resulterer i omkring 100-110 deltagere i stævnerne.

Generalforsamlingsmiddagen i år bliver forhåbentligt af den sædvanlige gode standard.

 Sct.Knuds Golfklub har for tiden en restauratør, der har demonstreret en fremragende kvalitet i restauranten. Derved har der åbnet sig en mulighed for at afvikle generalforsamling og middag i Sct.Knuds lokaler. De tilkendegivelser, der blev indsamlet ved generalforsamlingen i 2012 gav ikke basis for at lave om. I bestyrelsen kom vi derfor frem til, at tiden ikke er moden til at flytte generalforsamling og -middag.

Som alle har bemærket er vi også i år startet på både 1. og 10.teested på førstedagen.

Også det er et forsøg på at få de senest startende spillere ind i så god tid, at de kan nå frem til mødet her uden at blive forpustet. Er der kritik af denne ordning hører vi gerne fra jer.

Margit Madsen modtager tilmeldinger over internettet via Sct.Knuds hjemmeside.  Denne fine service fra Margit Madsens og Herbert Frederiksens side, har gjort os mere uafhængige af Post Danmark og deres portoskrue.

Jeg vil minde om, at indbetaling af kontingent er en fast tilbagevendende begivenhed. Sidste frist for indbetalingen er 1. marts, således som det blev vedtægtsmæssigt besluttet.

Klubbens honorære sekretær udsender hvert år i januar måned en påmindelse om kontingentbetalingen og oplyser her om klubbens bankkontonummer. Vi beder til, at alle medlemmer ville sørge for at holde sekretæren underrettet om deres adresse, hvis den ændres. Det gælder især mailadresser, idet der nu ikke er flere, der ønsker orientering via Post Danmark. 

Hvert år er der problemer med nogle medlemmer, som ikke får betalt inden tidsfristen. Den mest almindelige forklaring er, at de hævder, at Herberts januar-mail ikke er modtaget. Hvis den adresse som Herbert har, er korrekt, skulle dette ikke kunne ske. Mange medlemmer opholder sig under varmere himmelstrøg om vinteren. De aflæser ofte ikke deres mail i Danmark. Ville det ikke være enkelt at sætte kontingentet til indbetaling 28. februar inden rejsen sydpå?  De der ikke husker at betale til tiden gør sig næppe nogen forestilling om hvilket besvær, de skaffer bestyrelsen. Man kan ikke forvente at bestyrelsen finder alle restanter. De der ikke har betalt eller ladet høre fra sig inden betalingsfristens udløb må påregne at blive opfattet som udmeldte.

Næste års stævne bliver den 17. 18. og 19. juni 2014. Skulle I komme i tvivl om denne dato, husk igen www.oldboysgolf.dk

 

Ingen kan vel være i tvivl om at vi bliver forkælet af Sct.Knuds Golfklub. Margit Madsen og hendes hjælpere synes at ligge på maven for at hjælpe os. Thomas sætter hvert år banen op til det flotteste. Vi siger Sct.Knuds bestyrelse og medarbejdere mange tak for en særdeles flot indsats.

Må jeg i denne forbindelse minde om, at vi til greensome-stablefordmatchen på torsdag skal være særligt opmærksomme på, at enhver der har tilmeldt sig, senest onsdag sørger for at have aftalen med makkeren klar. Vi vil alle håbe på, at Margit ikke også i år skal styrte af sted med håret flyvende, for at lave de sædvanlige små mirakler, der skal til fordi enkelte spiller har glemt dette eller hint. Gunstart er selv uden spillerfejl en kompliceret affære.

Pølser og øl på ”turnen” er kommet for at blive. Det er en af de største poster i klubbens regnskab. Vi har derfor aftalt med restauratøren at traktementet er begrænset til 1 øl/vand og 2 pølser med brød etc.

Som en del af afslutningen på denne beretning vil jeg gerne bede medlemmerne bemærke den indsats mine kolleger i bestyrelsen yder for os alle sammen. Det gælder især den honorære sekretær Herbert Frederiksen og kassereren Kjeld Ranum, der bestrider de mest arbejdskrævende poster. Carsten Fischer og Nils Urhammer tager deres tørn med bane, præmier og de øvrige opgaver. Kære kolleger i bestyrelsen, det har igen i år været en fornøjelse at arbejde og lege sammen med jer. Tak for jeres indsats.

Det har været en stor glæde at møde mange af jer medlemmer rundt omkring. Jeg kan ikke lade være med at føle en lille stolthed over at være i klub sammen med jer. I er med til at skabe en dejlig atmosfære, som gør, at stævnet her er noget af det man glæder sig rigtigt meget til hvert år.  I har, som tidligere nævnt, æren for at de nye medlemmer som kommer ind i klubben er af en menneskelig kvalitet, der sikrer et godt sportsligt og venskabeligt Samvær.

Må jeg bede medlemmerne rejse sig og udråbe et trefoldigt leve for Old Boys Golfklub. Klubben længe leve….!   

 

Referat:

OLD BOYS GOLFKLUB

Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 19,00 blev der afholdt ordinær generalforsamling på Hotel Hesselet i Old Boys Golfklub.

 

Formanden, Ib Eriksen, bød velkommen og udtalte mindeord om H.C.Petersen. Hirtshals, Flemming Stadil, Rungsted og Erik Kolding Jacobsen, Sct.Knuds, der var afgået ved døden siden generalforsamlingen sidste år.

 

Generalforsamlingen forløb således i henhold til den udsendte dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.

Formanden foreslog, at Hans Henrik Leschley blev valgt til dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

 

 1. Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning blev aflagt af formanden og taget til efterretning af generalforsamlingen. Formandens manuskript til beretningen er vedhæftet dette referat og anses som en del af referatet. Der var spørgsmål til kvaliteten af serveringen af pølser under de første to matcher.

 

 1. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Det reviderede regnskab for 2012 blev aflagt af kassereren, Kjeld Ranum, der redegjorde nærmere for årets overskud på 6.407 kr. Regnskabet blev godkendt med alle stemmer.

 

 1. Orientering om budget og godkendelse af kontingent og indskud for det kommende år.

Kassereren orienterede om budget for 2013 og foreslog, at kontingentet uændret sættes til 400 kr., og indskuddet uændret sættes til 500 kr. Forslagene blev vedtaget med alle stemmer.

 

 1. Stillingtagen til alders- og handicapbegrænsning for nye medlemmer.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog, at aldersgrænsen fortsat skal være 60 år, og at handicapgrænsen fortsat skal være 23,7. Forslagene blev vedtaget med alle stemmer.

 

 1. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.

Der forelå ingen forslag.

 

      7.   Valg af øvrige medlemmer af bestyrelsen.

Dirigenten oplyste, at Herbert Frederiksen er på valg. Herbert Frederiksen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog nyvalg af Bjarne Winther, hvilket forsamlingen tilsluttede sig.

 

 1. Valg af revisor.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog genvalg af Peter Schak Larsen som revisor, hvilket forsamlingen tilsluttede sig.

 

 1. Vedtagelse af tid og sted for næste års stævne.

Bestyrelsen foreslog, at næste års stævne finder sted i Nyborg i dagene 17. – 19. juni 2014. Forslaget blev vedtaget med alle stemmer.

 

 1. Eventuelt.

       Der forelå intet til dette punkt.

 

Generalforsamlingen hævet.

 

Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalfosamlingen.

 

Som dirigent:

 

 

_________________

Hans Henrik Leschley