Klubbens Historie

Historie

Gode Golfdage med gode venner,  

-det er idéen med Old Boys Golfklubben.

I Old Boys Golfklub, der består af 150 medlemmer, mødes ca. 100 golfspillere fra hele Danmark hvert år i juni til tre eller fire herlige golfdage med matcher og samvær, der har været starten på mange gode venskaber.

Sct. Knuds Golfklub har i mange år dannet rammen om vores arrangement. En dejlig bane i smukke omgivelser og en klub, hvor vi modtages som kære gæster.

Mandag starter mange med en uformel træningsrunde.

Tirsdag spilles 18 huller slagspil i både netto- og bruttorække. Fra denne match går de fire spillere med bedste bruttoscore direkte til semifinalerne i matchen om Old Boys Mesterskabet i hulspil.

Onsdag spilles en stableford match og sideløbende afvikles semifinalerne om mesterskabet.

Onsdag aften er der generalforsamling- de seneste år på Hotel Hesselet- hvor også nye medlemmer bliver officielt optaget og får udleveret klubslips og klubnål. Derefter serveres der en festmiddag på hotellet.

Torsdagspilles der en greensome stableford med gunstart samtidig med, at finalen om mesterskabet afvikles.

Efter frokosten er der præmieuddeling, hvorefter et farvel og tak for gode golfdage tillige udtrykker et på gensyn til næste års stævne.

Som medlemmer i Old Boys Golfklub optages golfspillere, der er fyldt 60 år på første spilledag, har et handicap på højst 23,7, er medlem af en dansk golfklub og er proponeret af et medlem af klubben. Det er uforpligtende at være medlem, forstået på den måde, at de årlige matchdage blot er et tilbud, som kan fravælges i de år, hvor man ikke har tid eller mulighed for at være med.

Old Boys Golfklub skal ifølge overleveringen afvikle det 70. stævne i 2010. Det har ikke været muligt, at finde skriftligt materiale som beskriver klubbens oprindelse. Det formodes, at hustruen til en honorær sekretær, under et anfald af oprydningsvanvid har anbragt arkivet på Sct.Hansbålet.

Nedenstående er hvad, det har været muligt at finde frem til. Er der medlemmer, som falder over information, som supplerer det her nedskrevne, vil det glæde klubbens medlemmer hvis det gøres tilgængeligt på denne hjemmeside.

Ud fra nummeret på de årlige stævner kan man regne ud, at det første stævne blev gennemført i 1941. Det har ikke indtil nu været muligt at finde ud af, hvor og hvornår 1941- og 1942- stævnerne blev afholdt.

 1943 udkom første nummer af  DGU´s medlemsblad.  "Dansk Golf", som bladet hedder, blev i mange år udgivet af vort tidligere bestyrelsesmedlem, Mogens Sabroe. Mogens Sabroe har samlet alle numre af bladet, således at det er tilgængeligt for os. Allerede i et nummer af første årgang kunne man læse, at DGU´s  1943-mesterskab for herrer blev afviklet søndag den 5. september på  Københavns bane. Læser man de første årgange af DGU´s månedlige blade, ser man, at de eksisterende klubber, med brugbare baner, har stået for arrangementerne.  I 1944 blev det meddelt i bladet, at 1944-matchen for Old Boys skulle afvikles en uge senere end Danmarksmesterskabet for herrer, på Rungsteds bane. Heraf må det kunne udledes, at i de første 3 år blev Old Boys mesterskabet afviklet samme tid og sted som mesterskabet for herrer. Fra 1944 og frem har Golfbladet bragt referater af Old Boys
mesterskabsmatcherne.

De første 10 år var det København, Rungsted, Odense og Aalborg, der lagde baner til Old Boys-mesterskaberne. Der var ikke en egentlig klub bag arrangementerne, som ikke desto mindre syntes at have været meget fornøjelige og af og til løsslupne.

Den 2.juni 1950 blev stævnets deltagere enige om at stifte ”Foreningen af Old-Boys Golfspillere i Danmark”. Bestyrelse som blev benævnt ”De ældres Råd” bestod af:

Nestor: J.Flindt-Larsen, Odense

Sekretær: Ditz Schweitzer, København

Kasserer: Andreas Christensen

R-medlem: V.Ammentorp, Rungsted

R-medlem: L. Bjarkov

R-medlem: Gorm Bremmer, Aalborg

R-medlem: L. Damgaard, Odense

 

Den korpulente herre, som senere bliver klubbens logo, optræder på et billede af en plakat i Golfbladet i 1944. Dette billede kan ses i en PDF-fil mærket OBGK 19444

 

Mascottens historie 

Vores Mascot optræder første gang officielt i Golfbladet fra juni 1944. Tegningen er lavet af den engelske cartoonist, H.M. Bateman, som levede(1887-1970). Han er især kendt for sine satiriske/humoristiske tegninger til Punch’s forside i mellemkrigsårene.

 Men vores Mascot er meget ældre. Han lavede i 1920 vedlagte tegning, hvor ”vores mand” optræder.

 Den tegning, som er gengivet i Golfbladet fra 1944 er dog nok af nyere dato, bl.a. fordi den nok har været farvelagt. Teksten under Golfbladets billede er “Det er vinderen her, der er Old Boys emblem og talismand”. Så vores lille mand i plusfour har nok været med lige fra starten af Old boys, og var da allerede selv en Oldboys.

Tegningen udført af Peter-the-Painter er nok lavet i Danmark efter ovenstående tegning, eller måskesom oplæg til fremstilling af emblemet. I dag er besiddelsen af denne tegning symbol på at man er Formand for vor agtværdige klub.

 Der findes også en keramik version, som efter sigende blev overrakt til Sct. Knuds Golfklub ved klubbens 50 års jubilæum i 2004.

 

Det er endnu ikke lykkedes at finde ud af hvornår vort klublogo blev fremstillet som sølvnål. Logoet er tegnet i 1977 af "Peder-the painter" som en sort/hvid tegning der er indrammet og brugt som en slags ”vandrepræmie” for klubformænd. Hvem der gemmer sig bag pseudonymet "Peder-the painter" vides ikke. På bagsiden af tegningen ses det, at den er overdraget til den daværende formand: Ole Gangsted Rasmussen. Den 3. juni 1980 skriver Gangsted Rasmussen at tegningen er videregivet til Carl Hartvig Thomsen, Silkeborg, der sender stafetten videre til N.E.(Neller) Leschly, København. Leschly overdrager formandsposten og tegningen til Poul Hendrichsen, København den 28.juni 1986. Niels Kaj Strøyberg bliver klubbens formand i 1995 og tegningen er påført 13. juni som overdragelsesdag. Efter 11 år som formand videregiver Strøyberg hvervet og tegningen til Ib Eriksen den 15. juni 2006.  Den blev igen videregivet af Ib Eriksen d. 17. juni 2014 til Kjeld Ranum.

D. 18. juni 2019 giver Kjeld Ranum stafetten videre til Otto Bisgaard. Han kommer desværre ikke til at fungere ret længe da han dør 1. marts 2021 og efterfølges af Jesper Dam, som bliver formelt valgt til Formand i Juni 2022. Der var intet stævne i 2021 p.gr.a. coronaepedemien)